Websitemize Hoşgeldiniz !!


 Hurdacılık, günümüz şartlarında önemli bir rol üstlenmekle birlikte gelişen ve değişen global ekonomide önemli rol oynamaktadır. Eskiden baba mesleği olarak sürdürülen hurdacılık, günümüzde geri dönüşüm tesisleri kapsamında yer almaktadır. Çevre yönetimi çerçevesinde tesislerde hurdalar işlenmektedir.

Geri dönüşüm tesislerine hurda kazandırımı

Hurda katagorisinde yer alan bir çok atık geri dönüşü mümkün malzemeler olup mutlaka tesislerde dönüştürülmesi gerekmektedir. Doğada geri dönüşümü çok uzun yılar alacağından bu konunun hassasiyeti dikkate alınmalıdır. Demir, plastik, atık piller, kağıt, cam, motor yağları, akümülatorler, elektronik atıklar geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Tüketimin çok fazla olduğu ülkemizde geri dönüşümün önemi yeterince kavranamamıştır.

Hurda ticareti ile uğraşan hurdacılar, son dönemlerde ekonomik kriz kaygısı ile tedirginlik içerisinde kalmışlardır. Ülke ekonomisine büyük fayda sağlayan hurdacılar doğa için büyük tahribak yaratabilecek maddeleri toplayıp tekrar geri kullanılabilir hale getirmektedir. Geçtiğimiz yıllara oranla daha çok üretim ve tüketim yapılan ülkemizde; hurda camiasına destek verilmesi gerektiği gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmıştır.